خیارات | انواع خیارات در قانون مدنی

خیارات در حقوق ایران

مقدمه:
خیارات یکی از مباحث مهم و کاربردی در حقوق مدنی ایران است که در زمینه قراردادها و معاملات نقش اساسی دارد. خیارات به معنای اختیارات و حقوقی است که قانون به طرفین قرارداد اعطا می‌کند تا در شرایط خاصی، قرارداد را فسخ یا تعدیل کنند. در این مقاله از لیبرا لا، به بررسی انواع خیارات، شرایط اعمال آن‌ها و نکات حقوقی مرتبط با آن‌ها می‌پردازیم.

تعریف خیار:
خیار در لغت به معنای اختیار و حق انتخاب است. در اصطلاح حقوقی، خیار به معنای حقی است که به یکی از طرفین قرارداد یا هر دو، اجازه می‌دهد تا در شرایط خاصی، قرارداد را فسخ کنند. خیارات در قانون مدنی ایران در مواد مختلفی مورد اشاره قرار گرفته و انواع مختلفی دارد.

انواع خیارات:
خیارات در حقوق ایران به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

 1. خیار مجلس:
 • تعریف: حقی است که به طرفین قرارداد داده می‌شود تا مادامی که مجلس عقد (محل انجام معامله) را ترک نکرده‌اند، بتوانند قرارداد را فسخ کنند.
 • شرایط: این خیار تا زمانی که طرفین مجلس عقد را ترک نکرده‌اند، باقی است.
 1. خیار شرط:
 • تعریف: حقی است که به موجب قرارداد یا شرطی در ضمن عقد، به یکی از طرفین یا هر دو داده می‌شود تا در مدت معینی بتوانند قرارداد را فسخ کنند.
 • شرایط: باید مدت خیار به صورت واضح و مشخص در قرارداد ذکر شده باشد.
 1. خیار حیوان:
 • تعریف: حقی است که در معاملات مربوط به حیوانات به خریدار داده می‌شود تا ظرف سه روز از تاریخ عقد، قرارداد را فسخ کند.
 • شرایط: این خیار به طور خودکار و بدون نیاز به ذکر در قرارداد به وجود می‌آید.
 1. خیار تأخیر ثمن:
 • تعریف: حقی است که به فروشنده داده می‌شود تا در صورتی که خریدار ثمن (مبلغ معامله) را در مدت معین پرداخت نکند، قرارداد را فسخ کند.
 • شرایط: این خیار معمولاً در معاملات نقدی و با توافق طرفین ایجاد می‌شود.
 1. خیار رؤیت و تخلف وصف:
 • تعریف: حقی است که به خریدار داده می‌شود تا در صورتی که موضوع معامله را ندیده و آنچه تحویل گرفته با وصفی که معامله بر اساس آن انجام شده مطابقت نداشته باشد، قرارداد را فسخ کند.
 • شرایط: خریدار باید بتواند اثبات کند که مورد معامله با وصف مذکور مطابقت ندارد.
 1. خیار غبن:
 • تعریف: حقی است که به طرف مغبون (زیان دیده) داده می‌شود تا در صورتی که یکی از طرفین در معامله دچار غبن (ضرر فاحش) شده باشد، قرارداد را فسخ کند.
 • شرایط: غبن باید به حدی باشد که عرفاً قابل تحمل نباشد و تفاوت فاحشی بین ارزش واقعی و قیمت معامله وجود داشته باشد.
 1. خیار عیب:
 • تعریف: حقی است که به خریدار داده می‌شود تا در صورت وجود عیب در مورد معامله، قرارداد را فسخ کند یا از فروشنده تقاضای ارش (جبران نقصان) نماید.
 • شرایط: عیب باید مخفی بوده و خریدار در هنگام معامله از آن آگاه نبوده باشد.
 1. خیار تدلیس:
 • تعریف: حقی است که به طرف معامله داده می‌شود تا در صورت فریب خوردن توسط طرف مقابل (تدلیس)، قرارداد را فسخ کند.
 • شرایط: فریب باید به گونه‌ای باشد که اگر طرف مقابل از آن آگاه می‌بود، قرارداد را منعقد نمی‌کرد.
 1. خیار تبعض صفقه:
 • تعریف: حقی است که به طرف معامله داده می‌شود تا در صورتی که بخشی از مورد معامله به هر دلیلی باطل باشد، قرارداد را فسخ کند یا نسبت به بخش صحیح آن تصمیم‌گیری کند.
 • شرایط: بخشی از معامله باید باطل باشد و باقی‌مانده قابل جداسازی و بهره‌برداری باشد.
 1. خیار شرط فاسخ:
  • تعریف: حقی است که به طرفین داده می‌شود تا به موجب شرطی که در ضمن عقد ذکر شده، بتوانند قرارداد را فسخ کنند.
  • شرایط: شرط باید واضح و قابل اجرا باشد و در زمان معین اعمال شود.

شرایط اعمال خیارات:
برای اعمال خیارات، شرایطی باید رعایت شود که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

 1. وجود خیار در قرارداد: خیارات باید در قرارداد به صراحت ذکر شده باشند یا قانون آن‌ها را تعیین کرده باشد.
 2. اعمال در مدت معین: برخی از خیارات مانند خیار شرط، مدت معین دارند و باید در همان مدت اعمال شوند.
 3. اثبات شرایط: برای اعمال برخی از خیارات مانند خیار عیب یا خیار تدلیس، طرف مدعی باید شرایط و دلایل مربوطه را اثبات کند.

نکات حقوقی مرتبط با خیارات:

 • هم‌زمانی خیارات: در برخی موارد، ممکن است چند خیار به طور هم‌زمان وجود داشته باشد. در این صورت، طرفین می‌توانند بر اساس شرایط و منافع خود، یکی از خیارات را اعمال کنند.
 • انصراف از خیارات: طرفین می‌توانند با توافق قبلی، از اعمال برخی خیارات منصرف شوند. این توافق باید به صورت واضح در قرارداد ذکر شود.
 • اثرات فسخ قرارداد: در صورت اعمال خیار و فسخ قرارداد، تمام آثار قرارداد از زمان فسخ زایل می‌شود و طرفین باید هر آنچه را که دریافت کرده‌اند، به یکدیگر بازگردانند.

نتیجه‌گیری:
خیارات یکی از ابزارهای مهم در حقوق قراردادها است که به طرفین اجازه می‌دهد تا در شرایط خاصی، قرارداد را فسخ یا تعدیل کنند. این حقوق و اختیارات به منظور ایجاد تعادل و انصاف در معاملات و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی تعریف شده‌اند. با درک صحیح از انواع خیارات و شرایط اعمال آن‌ها، طرفین قرارداد می‌توانند از حقوق خود به بهترین شکل ممکن دفاع کنند و از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری نمایند. دادگاه‌ها و وکلای حقوقی نقش مهمی در تفسیر و اجرای صحیح خیارات دارند و می‌توانند به طرفین در حل و فصل اختلافات کمک کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *