تفاوت های بین حواله ارزی و خرید و فروش ارز و جرائم ارتکابی ناشی از آن ها

به موجب بند 4-1 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها، مصوب مرداد 1393 بانک مرکزی در اجرای ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، عملیات صرافی چنین تعریف شده است: «خرید و فروش نقدی ارز، انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی برون مرزی …» و مطابق ماده 20 دستورالعمل مذکور اقدام به عملیات صرافی بدون مجوز منع شده و انجام هرگونه عملیات صرافی موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد؛ همچنین مطابق بند خ از ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی در حکم قاچاق محسوب گردیده و در بند ت الحاقی به ماده 18 قانون فوق الذکر مصوب 1394 مجازات حواله ارزی غیر مجاز دو برابر بهای ریالی آن تبیین گردیده است.

لذا طبق قوانین فوق الذکر انجام هرگونه عملیات صرافی بدون اخذ مجوز­های لازم جرم انگاری شده است که من جمله آن می توان به عملیات حواله ی ارزی که در واقع دریافت وجهی به ریال در ایران و تعهد به پرداخت معادل ارزی آن در یک کشور خارجی همان تعریفی است که قانون­گذار از عبارت حواله ارزی در نظر داشته اشاره نمود و هر گونه عدم ایفا تعهدی در این خصوص دارای وصف کیفری بوده و قابل طرح و پیگیری از طریق محاکم جزایی می باشد. 

در نتیجه، موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد آنکه صرف دارا بودن مجوز عملیات صرافی از بانک مرکزی، اجازه نقل و انتقال ارز و صدور حواله ارزی را به فعالین این صنف نخواهد داد و هرگونه تعهد به نقل و انتقال ارز، یعنی دریافت ریال در ایران و تعهد به پرداخت معادل ارزی آن در خارج از ایران، بدون داشتن مجوز حواله ارزی ممنوع بوده و دارای وصف کیفری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *